Logo Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia NaczycieliCentrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli

Strona www: http://www.cpppidn.legnica.eu

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, nasi Terapeuci zostali zobowiązani do współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci objętych wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, również przy pomocy narzędzi komunikacji zdalnej.

W związku z powyższym została Państwu udostępniona pilotażowo Platforma w ramach Centrum Usług Wspólnych (CUW) - Miejskiej Platformy Edukacyjnej (MPE). Dostęp do publikowanych informacji i materiałów w ramach otwartych danych nie wymaga podawania żadnych danych oraz rejestracji, a ich ewentualne przekazanie w korespondencji z naszymi pracownikami lub formularzach MPE jest niewymagane, nieobowiązkowe i dobrowolne.

Zapraszam do korzystania
Z poważaniem
Julita Kurowska
Dyrektor CPPPiDN

Zanim rozpoczną Państwo korzystanie z Platformy proszę zapoznać się z klauzula informacyjną - CPPPiDN w Legnicy